METAL KONSTRUKSİYALARIN YIĞILMASI VƏ HAZIRLANMASI

Metal konstruksiyaların yığılması  və hazırlanması - xam metal materiallardan mexanizmlərin və qurğuların hazırlanması prosesidir.Prosesə son məhsulun hazırlanması üçün  metalın kəsilməsi, yandırılması, qaynaq edilməsi, emal edilməsi, formalaşdırması və yığılması daxildir.

Metal konstruksiyaların yığılması layihələrinə məhəccərdən tutmuş ağır avadanlıq və texnikaya kimi hər növ işlər daxildir.

Atlas ES peşəkər işçi heyəti davamlı olaraq müxtəlif dizaynlarda olan dənizdə və quruda layihələr üçün hər bir spesifikasiya tələblərinə və beynəlxalq standartlra uyğun olaraq metal konstruksiyalarını hazırlayır.

METAL KONSTRUKSİYALARIN YIĞILMASI VƏ HAZIRLANMASI

Xidmətin Video Görüntüsü

Bütün yeniliklərə abunə olun!