SƏTHİN HAZIRLANMASI/ QUMVURMA İLƏ TƏMİZLƏMƏ/ RƏNGLƏMƏ

Səthin hazırlanması hər hansı bir örtük tətbiq etməzdən əvvəl polad alt təbəqənin ilkin mərhələdə bərpasıdır və ümumiyyətlə korroziyadan mühafizə sisteminin ümumi nailiyyətinə təsir edən ən vacib amil kimi qəbul edilir.

TAXTABƏND İŞLƏRİ

Bir hər bir layihənin uğurlu həyata keçirilməsi üçün taxtabəndlərin quraşdırılma xidmətləri və  yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış sahə nəzarət heyətini təmin edən bir şirkətik. Atlas ES olaraq biz ən təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək üçün peşəkar səviyyədə fəaliyyət göstəririk

SƏNAYE ALPİNİZMİ

Bir qədər tarixçəsi haqda 60 –cı illərin əvvəlində, hələ Sovet İttifaqının mövcud olduğu dövrdə, ixtisaslar siyahısında yeni peşə adı -sənaye alpinizmi yaranmışdır

İSTİ İZOLYASİYA

İsti izolyasiya dəyişə bilən izolyasiyadır, qaz və maddələrin yüksək temperaturda daşınması üçün boru kəmərlərinin (çən və tank) sistemlərini izolyasiya edilməsi üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

SOYUQ İZOLYASİYA

Soyuq izolyasiya materialları isti izolyasiya materialları kimidir, soyuq izolyasiyasında ifadə olunan bəzi materiallar izolyasiya olunan boru sistemlərinə və avadanlıqlarına görə fərqlənirlər

YANĞINDAN MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Bizim şirkət neft-kimya, enerji və polad istehsalı sahəsində, həmçinin şəhərlərdə və ya insanların olduğu digər ictimai yerlərdə təhlükəsiz surətdə yanğından mühafizə tədbirlərini öz işçi heyəti və çoxlu yanğından mühafizəsi üçün tələb olunan tədbirlərini  keçmiş peşəkarlar həyata keçirir.

METAL KONSTRUKSİYALARIN YIĞILMASI VƏ HAZIRLANMASI

Metal konstruksiyaların yığılması  və hazırlanması - xam metal materiallardan mexanizmlərin və qurğuların hazırlanması prosesidir

Bütün yeniliklərə abunə olun!