SƏTHİN HAZIRLANMASI/ QUMVURMA İLƏ TƏMİZLƏMƏ/ RƏNGLƏMƏ

Səthin hazırlanması hər hansı bir örtük tətbiq etməzdən əvvəl polad alt təbəqənin ilkin

mərhələdə bərpasıdır və ümumiyyətlə korroziyadan mühafizə sisteminin ümumi

nailiyyətinə təsir edən ən vacib amil kimi qəbul edilir.

Bir örtüyün onun alt təbəqə materialına düzgün yapışma qabillyyətindən önəmli

dərəcədə təsirlənir. Polad səth üzərindəki qalıq dəmir yanıqları modern və yüksək

perfomanslı qoruyucu örtüklər tətbiq etmək üçün yetərsizdir və buna görə də abraziv

avadanlığı ilə təmizlənir.Yağ və qriz kimi digər səth çirkləndiriciləridə arzuolunmazdır və

ona görə də təmizlənmə prosesindən qabaq silinməlidir.

Səthin hazırlanması prosesi təkcə poladı təmizləməklə qalmır,həmçinin qoruyucu örtük

qəbul edən uyğun profil təqdim edir.

Səth hazırlığının tələblərinə dair standartlara və boyanın tətbiqinə nail olmaq üçün bütün

resurslarımız var.

Bizim qumlamaçılarımız və rəngsazlarımız səthin hazırlanması və boyanın tətbiqi üçün

peşəkar avadanlıqlardan istifadə edirlər .

SƏTHİN HAZIRLANMASI/ QUMVURMA İLƏ TƏMİZLƏMƏ/ RƏNGLƏMƏ

Xidmətin Video Görüntüsü

Bütün yeniliklərə abunə olun!