Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Şirkəti

Gədəbəy qızıl mədənində partlayış quyularının qazılması işləri

Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Şirkəti

Bütün yeniliklərə abunə olun!