Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi

İskələlərin quraşdırılması, Prezident Heydər Əliyev Neft Tankerinin qumlanması və boyanması

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi

Bütün yeniliklərə abunə olun!